24
მაი

ბრძანება გასაუბრების კითხვარის ფორმის, გასაუბრების თარიღების და გასაუბრების კომისიის წევრების დანიშვნის შესახებ

ბრძანება – გასაუბრების კითხვარის ფორმის, გასაუბრების თარიღების და გასაუბრების კომისიის წევრების დანიშვნის შესახებ