ადმინისტრაცია

ირაკლი შარაბიძე

ირაკლი შარაბიძე

დირექტორი

რუსუდან ვადაჭკორია

რუსუდან ვადაჭკორია

ხარისხის მართვის მენეჯერი

ნინო ორაგველიძე

ნინო ორაგველიძე

კოლეჯის ხელმძღვანელი

ილონა თურმანიძე

ილონა თურმანიძე

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

ნინო ბარამიძე

ნინო ბარამიძე

საქმისწარმოების მენეჯერი

ქეთი წულუკიძე

ქეთი წულუკიძე

საზოგადოებასთან ურთიოერთობის, პროფორიენტაციისა და კარიერული მხარდაჭერის მენეჯერი

ჯაბა ცეცხლაძე

ჯაბა ცეცხლაძე

ინფორმაციული ტექნოლოგიების და მატერიალური რესურსების მენეჯერი

ანა ვერძაძე

ანა ვერძაძე

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

Default Image

ლინდა იშხნელიძე

სტუდენტთა რეგისტრაციის მენეჯერი

გელა გოგიტიძე

გელა გოგიტიძე

პროგრამის ხელმძღვანელი