სიახლეები

რატომ ჩვენ?

ჩვენ ვართ გუნდი, რომელიც ორიენტირებულია ხარისხზე!

ჩვენი მიზანია უზრუნველვყოთ საერთაშორისო და ეროვნული მოთხოვნების შესაბამისი მაღალი ხარისხის მომსახურება.

მერიდიანის მისიაა უზრუნველყოს სწავლების პროცესი, რომელიც მოამზადებს სტუდენტს STCW 1978 კონვენციით განსაზღვრული კომპეტენციების მიღებისთვის.

სტუდენტებს ვთავაზობთ ინოვაციურ სწავლებას თანამედროვე ტექნოლოგიების, თვალსაჩინო სასწავლო მასალების, მაღალკვალიფიციური მასწავლებლებისა და თანამშრომლების დახმარებით.

გსურთ გახდეთ მერიდიანელი?

0

მემორანდუმი

0

სტუდენტი

0

მასწავლებელი

0

თანამშრომელი