სიახლეები

რატომ ჩვენ?

ჩვენ ვართ გუნდი, რომელიც ორიენტირებულია ხარისხზე!

ჩვენი მიზანია უზრუნველვყოთ საერთაშორისო და ეროვნული მოთხოვნების შესაბამისი მაღალი ხარისხის მომსახურება.

მერიდიანის მისიაა უზრუნველყოს წვრთნის პროცესი, რომელიც მოამზადებს მსმენელს STCW 1978 კომპეტენციით განსზღვრული კომპეტენციების მიღებისთვის.

ვთავაზობთ მომხმარებელს ინოვაციურ სწავლებას თანამედროვე ტექნოლოგიების, თვალსაჩინო სასწავლო მასალების და მაღალკვალიფიციური ინსტრუქტორების დახმარებით.

მერიდიანი გეგმავს, შეიმუშავებს, ავითარებს, და უზრუნველყოფს სპეციალურ შიდა სასწავლო კურსებს პარტნიორების ან გემთმფლობელების მოთხოვნით

ჩვენი გუნდი მუდამ მზად არის მეზღვაურებს მიაწოდოს ხარისხიანი საზღვაო ტრეინინგები ზღვაზე უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად

გსურთ გახდეთ მერიდიანელი?

0

მემორანდუმები

0

მსმენელი

0

ინსტრუქტორი

0

თანამშრომლი