09
ივნ

,,პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტური ფესტივალი”

კოლეჯი “მერიდიანი” – მონაწილეობას იღებდა ,,პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტურ ფესტივალში”. 

ფესტივალის ფარგლებში მოეწყო საგამოფენო სივრცე, სადაც პროფესიული სასწავლებლების წარმომადგენლებმა  წარმოადგინენ თავიანთი სასწავლებლის პრეზენტაციები; 

ფესტივალის მიზანია:
🔷პროფესიული მიმართულებების პოპულარიზაცია
🔷სტუდენტ-ახალგაზრდების მოზიდვა
🔷სასწავლებლებს შორის გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარება
🔷სტუდენტური სერვისების განვითარება და დასაქმების ხელშეწყობა.