04
ივლ

სამუშო შეხვედრა

📌👩‍🏫კოლეჯი მერიდიანის ხელმძღვანელმა, სასწავლო პროცესის მართვის უფროსმა სპეციალისტმა და ხარისხის მართვის მენეჯერმა სამუშაო შეხვედრა გამართა პროფესიულ მასწავლებლებთან.📝
📌👨‍🏫შეხვედრაზე განხილული იქნა ისეთი საკითხები, როგორიცაა განვლილი სასწავლო პროცესის შეჯამება, სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევის შედეგების ზოგადი განხილვა და სამომავლო გეგმები.📈