15
თებ

ბონუს ლექციები პროფესორ გურამ ხაჯიშვილისგან

ბონუს-ლექციები მერიდიანის სტუდენტებისთვის – მსოფლიოს და საქართველოს საზღვაო ვაჭრობა – ლექტორი – პროფესორი გურამ ხაჯიშვილი