22
თებ

კიბერ უსაფრთხოების ტრენინგი

2024 წლის 22 თებერვალს მერიდიანის თანამშრომლებს ჩაუტარდა კიბერ უსაფრთხოების ტრენინგი.

ტრენინგის დასრულების შემდეგ მერიდიანის თანამშრომლებს გადაეცათ სერტიფიკატები.