12
ოქტ

ბრძანება რეიტინგული სიის დამტკიცების შესახებ

ინფორმაციას ჩარიცხვის შესახებ იხილავთ – https://vet.emis.ge/#/  17-18-19 ოქტომბერს.