23
სექ

საგამოცდო პროცესი

2023 წლის 13 სექტემბრიდან 22 სექტემბრის ჩათვლით კოლეჯ მერიდიანში მიმდინარეობდა საგამოცდო პროცესი, რომელიც მოიცავდა, როგორც შიდა ტესტირებას, ასევე მოტივაციურ გასაუბრებას. 96 ვაკანტურ ადგილზე შემოტანილი იყო 160 განაცხადი.