12
აპრ

შუალედური გამოცდა

2024 წლის 8 – 12 აპრილს კოლეჯ მერიდიანში ჩატარდა შუალედური გამოცდები, რომელიც მოიცავდა, როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ კომპონენტებს.