30
აპრ

ტრენინგი – თანამედროვე მენეჯმენტი და მისი ძირითადი პრინციპები

მერიდიანის გუნდმა გაიარა ტრენინგი – თანამედროვე მენეჯმენტი და მისი ძირითადი პრინციპები, რომელსაც უზღვებოდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, პიროვნული და პროფესიული განვითარების ცენტრში მოწვეული ტრენერი, სოფიო ლებანიძე.