15
მაი

ავტორიზაციის მიღება

2023 წლის 15 მაისს, შპს მერიდიან მერითაიმ თრეინინგ სენთერ-ს ავტორიზაციის პროცესის წარმატებით გავლის შემდეგ, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ მიენიჭა კოლეჯის სტატუსი.