06
მარ

სამუშაო პროცესი

  • ყოველდღიურად მიმდინარეობს სამუშაო პროცესები, იმისთვის რომ კოლეჯმა შეძლოს ხარისხიანი პროფესიული განათლების და შრომის ბაზარზე ადაპტირებული კონკურენტუნარიანი და კვალიფიციური კადრების მომზადება.