11
აპრ

Health and Safety Training

2024 წლის 11 აპრილს მერიდიანის თანამშრომლებს ჩაუტარდათ Health and Safety  ტრენინგი.

კომპანიაში  შექმნილია ”შრომის უსაფრთხოების” რეგლამენტირების დოკუმენტები,რომელიც მიზნად ისახავს უსაფრთხო, კომფორტული სამუშაო ადგილის შექმნასა და სამუშაო გარემოს გაუმჯობესებას, დასაქმებულის ჯანმრთელობის დაზიანებისა და დაზიანების რისკის შესამცირებლად;