24
თებ

კოლეჯის მასწავლებლების სამუშაო პროცესი

  • კოლეჯი ორიენტირებულია მაღალი ხარისხის სწავლების უზრუნველყოფაზე.

ჩვენი მასწავლებლები ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობენ იმისთვის, რომ შექმნან ჩვენი კოლეჯისთვის საჭირო და სასრგებლო სასწავლო/საწვრთნელი პროგრამები.