12
იან

შორეული ნაოსნობის კაპიტნის მიხეილ ცინცაძის ღია ლექცია

კოლეჯმა მერიდიანმა თავის სტუდენტებს შეპირებული ღია ლექციები დაუორგანიზა, რომელიც წაიკითხა შორეული ნაოსნობის კაპიტანმა ბატონმა მიხეილ ცინცაძემ.
🛳🌊 ლექციის ფარგლებში განხილული იყო ისეთი საკითხები, როგორიცაა: გემზე უსაფრთხოება, ფსიქოლოგიური მდგრადობა და გამძლეობა, ასევე ქიმმზიდ ტანკერებზე მუშაობის სპეციფიკა.
ამ პრაქტიკას მუდმივი ხასიათი ექნება.